Ett antal kvalificerade verkstadsföretag i samverkan

Företagen inom Norrköpings VerkstadsGrupp har vart och ett sina egna specialiteter, såväl vad avser kompetens, produkter som maskinutrustning, vilka vid behov står till de övrigas disposition. Givetvis arbetar samtliga företag med moderna och rationella maskinutrustningar och förfogar över avancerad utrustning för kvalitetskontroll.

Företagen

Kvalificerade norrköpingsföretag i samverkan.

Norrköpings VerkstadsGrupp är en förening bestående av ett antal i regionen verksamma, mindre och medelstora verkstadsföretag som samverkar inom produktion, kompetensutveckling och miljö. Verkstadsgruppen samverkar även med kommun, arbetsförmedling och skola. 

Grundtanken med Norrköpings VerkstadsGrupp är att varje medlemsföretag, med tillgång till de övrigas resurser, skall kunna erbjuda sina kunder bredast möjliga kompetens och mångsidighet.

Medlemsföretagen representerar sammantaget ett mycket brett register av synnerligen god yrkesskicklighet - och sammantaget mera än 450 års samlade erfarenhet av kvalificerad verkstadsproduktion!